UA-47446771-1

De Geschiedenis

In China zijn 2700 v.Chr. al beschrijvingen gevonden van massages die uitgevoerd werden door priesters. Ook in India zijn uitvoerige beschrijvingen bekend van massage als therapie. In de Ayur-Veda wordt een beschreven hoe een lichaam gezalfd en gewreven dient te worden. Vanuit Griekenland zijn uitgebreide beschrijvingen bekend. De therapeutische massage werd uitgevoerd door pedotriben. Dit zijn trainers op gymnasia, waar jonge jongens trainden. Met de opkomst van het Christendom werd de massage therapie op de achtergrond verdrongen.
De ontwikkeling stond hierdoor eeuwenlang stil in deze gebieden. In de zeventiende eeuw verliest de kerk haar macht over het vrije denken en waren er enkele artsen die zich gingen bezighouden met de massage. Door de veldtochten van Napoleon in Egypte werd opnieuw de aandacht gevestigd op de massage-therapie. Pas veel later is de therapie in Europa populair geworden. De Nederlander dr.Mezger veroorzaakte een opleving door zijn consulten in vele landen.