UA-47446771-1

Counselling

Prijs (vanaf): € 80,-

Wat is Counselling

Counselling is een vorm van psycho-sociale hulpverlening. De counsellor richt zich op de persoonlijke kwaliteiten van de hulpvrager die ondersteuning zoekt bij het omgaan met problemen.

“Counselling biedt u de ruimte om eigen oplossingen te vinden”

Counselling als methode

Counselling is vooral gebaseerd op luisteren. Het onder woorden brengen van emoties blijkt voor mensen vaak moeilijk te zijn. Het is belangrijk gevoelens te uiten en deze te benoemen. Hulp daarbij vraagt professionaliteit, tijd en aandacht. Bij counselling wordt men aangemoedigd gevoelens te verwoorden. De woorden kunnen de problematiek verhelderen, waardoor meer inzicht in de eigen situatie ontstaat en inzicht is een eerste belangrijke stap naar probleem-vermindering.

Wanneer counselling?

Zodra u er behoefte aan heeft. Wanneer u in werk of privé-leven bent vastgelopen. Wanneer u snel geholpen wilt worden en waarde hecht aan flexibele afspraakmogelijkheden. U kunt zelf contact opnemen, er is geen verwijzing van uw huisarts nodig, al zijn er steeds meer huisartsen die counselling adviseren.

De Counsellor als gesprekspartner

U kunt met uw counsellor bespreken wat u dwarszit of in uw functioneren belemmert, b.v. het verlies van een dierbare, stress, een scheiding ,angsten, werk dat teveel van u vraagt, gevoelens van neerslachtigheid. Tijdens de gesprekken ontstaat de vertrouwensband, die essentieel is om over persoonlijke zaken te kunnen praten.

De erkende counsellor is gehouden aan een ethische code die hem of haar verplicht al het besprokene als beroepsgeheim te beschouwen

Tarieven

€ 80,- per consult

Related Items